REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE, henkilötietolaki (523/1999 10 )

Rekisterinpitäjä
Ylistaron Koneliike Oy, Lakiankuja 5, 61400 Ylistaro Y-tunnus 0209728-0, www.mp-lift.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pirjo Perä, Lakiankuja 5, 61400 Ylistaro puh. 0400-508878, email mplift@netikka.fi

Rekisterin nimi
Ylistaron Koneliike Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
MP-LIFT Etukuormaajien ja työvälineiden ostajat. Asiakasrekisterin tarkoitus on tilausten käsittelyyn ja
tavaran toimittamiseen sekä laskutukseen liittyvät tehtävät.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, Osoite, puhelinnumero, Y-tunnus, sähköposti. Kuormaimen tyyppi, kiinnitys ja ostopäivä.
Jälleenmyyjä yritykset, sekä mahdollinen yhteyshenkilö yrityksessä, puhelinnumero, y-tunnus,
laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa yhteystiedot toimitusta ja laskutusta varten. Yhteystietolomakkeen tietoja ei tallenneta
asiakasrekisteriin, ellei kysely johda tilaukseen.
Jälleenmyyjä yritys ilmoittaa tiedot jos haluaa tavaran toimituksen suoraan asiakkaalle, esim kuormaajat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ylistaron Koneliike Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, ainoastaan takuuasian selvittämiseen tai
hoitamiseen liittyvissä tehtävissä. Perintään liittyvissä asioissa tai lainsäädännön niin velvoittaessa.
Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot ovat Ylistaron Koneliike Oy:n tietojärjestelmässä, johon käyttöoikeus vain Ylistaron
Koneliike Oy:n omistajilla ja kenellä siihen työn puolesta on oikeus.
Järjestelmä suojattu palomuureilla sekä ajantasaisella virustorjunta ohjelmalla, sekä salasanoilla.

Tarkastusoikeus
Asiakas voi tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon
korjaamiseksi.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen
Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai
niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
Henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, on kuitenkin huomattava että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Kirjanpitolaissa määritellyn ajan ( 6 tai 10 vuotta) mukaisesti.